Boomveiligheid, onderzoek en advies

Dirven Boomverzorging beschikt over een certificaat Boomveiligheid en werkt middels de VTA-methode (Visual Three Assessment). Bomen worden met behulp van deze methode visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen, welke kunnen duiden op gebreken. Ook het registreren van deze bevindingen en het adviseren over (mogelijke) vervolgstappen horen hierbij.

Is er nader onderzoek nodig dan schakel ik bedrijven in die beschikken over de benodigde apparatuur. Vervolgens geef ik passend advies voor de boom. 

Torsies scheuren door de wind.

Vervangen van kroonverankering